Please enable JS

A városépítésnél be kell tartani a művészet szent szabályait

A városépítésnél be kell tartani a művészet szent szabályait

Részlet Kosáryné Réz Lola 1933-ban megjelent Ulrik inas c. művéből. A mű a XV. század első felében játszódik, amelyben Ulrik inas fejébe veszi, hogy felépíti a leégett és sokak által elátkozottnak hitt Selmec városát és ehhez egy építőmester segítségét kéri.

 

"- Azt hiszed, a városépítésnek úgy neki lehet menni, mint egy tál szalonnáskásának? Te fiú!

Visszaültette a gyöpre, és felemelte mutatóujját.

- Nem tudod te a városépítésnek a mesterségét. Megtanítalak reá. Azt akarod, hogy a városodban örökké essen az eső, és az ablakokban ne legyen világosság? Hogy az emberek benne haragosak és ostobák legyenek? Hogy a garabonciások szelet hozzanak, és leüssék a házfedeleket? Vagy a pokolbeli tűz csapjon ki a hegyek valami nyílásán?

Ulrik ijedten nézett reá.

- Mit csináljunk hát, Tomasius mester?

-Be kell tartani a művészet szent szabályait, amint azokat én tanultam Velencében és Padovában. Óh, ha tudnád, mely csodálatos szabályai vannak az építésnek! Hasonlatos az építés Isten munkájához, aki képére teremtette az embert, és megengedte, hogy ő is teremtsen … és hasonlatos az égi madarak fészekrakásához … Ám elég lesz, ha a szükségeseket mondom. Hallgass ide hát.

Hallgatott Ulrik lélegzetfojtva. S Tomasius mester szólt:

- Meg kell várni újhold éjszakáját, mielőtt lábunkat csak be is tesszük a városnak földjére… Újhold éjszakájának hajnalán meg kell lesni az első madarat, mely felébredvén, végigszáll a völgy fölött, és fészeknek való helyet keres magának. Ahol pedig elfáradván, letelepül, ott egy kört rajzolok majd, és ezen belül fog állani az új templom oltára. Ettől kezdve mérjük meg a falak hosszát, és körös-körül lerakjuk az alapot…

Ulrik csöndesen ült, fejét a tenyerébe hajtva.

- Opus quadratum (négyrét rakott fal) – folytatta Tomasius mester. – A templom fala opus quadratum lesz. Nehéz munka ugyan, fiú, kettőnknek, és hosszadalmas is… a te szakállad is megnőhet közben akkorára, mint az enyém, de meg kell csinálni, mert milyen templom volna az máskülönben? A lakóházaknál alkalmazhatunk már majd opus reticulatumot (hálószerűen rakott falat) is, bár nem mindenütt ajánlatos…

- De Tomasius mester – próbálkozott Ulrik -, én úgy szeretném, ha a templom Ysenrinkelnek, az én uramnak és az ő feleségének sírja fölött lenne a Rábay-kertben… úgy terveztem mindig…

Tomasius mester bosszúsan förmedt rá.

- Hallgass ezekkel az ostobaságokkal, fiú! Nem érted-e, hogy a művészeti szabályok fontosabbak a te balga terveidnél?

- Igaz – felelte sóhajtva Ulrik. – De vajon meg fogjuk tudni lesni a madarat? És fogunk-e tudni azon a helyen, ahol leszáll, olyan templomot építeni, amilyent szeretnénk?

Feléje fordult most Tomasius mester. Rámeresztette a szemét.

- Hát akkor, kishitű minek hívtál ide engem?

S Ulrik megint csak elhallgatott.

- Ne gondold ám, hogy sok nyugovásunk leszen újhold éjszakájáig – mondta a mester. – Figyelnünk kell a csillagok állását, a szelek irányát. Meg aztán hajlós friss vesszőket kell kerítenünk és valami katlant, vagy fazekat, amiben a vesszőket megfőzhessük egy denevér szárnyaival és három madártojással együtt. Ebből a léből kell mindig a habarcsba csöppenteni, hogy a fal szívós legyen, és a fejünk fölé íveljen, anélkül, hogy megrepedne vagy szétomlana. Mert olyannak kell a falnak lennie, te fiú, mintha élő ember összenőtt teste volna!"

 

Fotó forrás
2013. január 11./
szincsak_anna_.jpg
Otthonod a lelked tükre.
Belenéztél már? Én igen.
A spirituális térrendezés erről szól.